REGULAMIN POLBIT ARENA TOURNAMENT 2018

Postanowienia ogólne turnieju

1.10 Polbit Arena Tournament 2018 to turniej w grę komputerową Counter-Strike: Global Offensive. Turniej podzielony jest na dwie fazy: turnieje eliminacyjne (kwalifikacje ogólne oraz kwalifikacje lokalne) oraz turniej główny.

1.11 Turnieje eliminacyjne rozgrywane będą online, a turniej główny offline (w miejscu wyznaczonym przez Organizatora).

1.20 Kwalifikacje ogólne odbywać się będą w 4 turach eliminacyjnych do których mogą przystąpić wszystkie drużyny, ktore opłaciły uczestnictwo w kwalifikacjach. Zwycięzcy turniejów eliminacyjnych zmierzą się ze sobą w meczu o występ na turnieju głównym.
Turnieje kwalifikacji ogólnych odbywać się będą w następujących dniach
19.09.2018 – I Turniej Kwalifikacyjny
22.09.2018 – II Turniej Kwalifikacyjny
03.10.2018 – III Turniej Kwalifikacyjny
06.10.2018 – IV Turniej Kwalifikacyjny
07.10.2018 – Finał Kwalifikacji Ogólnych

1.21 Kwalifikacje lokalne odbywać się będą w dwóch turach. Opłacenie uczestnictwa w kwalifikacjach lokalnych umożliwia drużynie przydzielenie zespołu do jednej z grup. Dwie najlepsze drużyny z grup eliminacyjnych przechodzą do playoffów z których zwycięzcy zmierzą się ze sobą w meczach o występ na turnieju głównym.
Kwalifikacje lokalne będą odbywać się w następujących terminach:
24.09-29.09.2018 dla grup A i B
01.10-06.10.2018 dla grup C i D

1.22 Turniej główny odbywać się będzie w hali Polbit w Dołujach w dniach 20-21 października 2018. Szczegółowe informacje o wydarzeniu zostaną przesłane do graczy ze stosownym wyprzedzeniem.

1.30 Organizatorem rozgrywek jest POLBIT BARTOSZ POLENDER, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8511389368, nr REGON 811161304, ul. Słoneczny Sad 4h, 72-002 Dołuje.

1.40 Administratorem rozgrywek są osoby wskazane przez Organizatora turnieju.
Filip Mozol filip.mozol@eliga.pl – przedstawiciel organizatora rozgrywek
Piotr Węgrzyn petzor@1shot1kill.pl – koordynator kwalifikacji ogólnych

1.50 Uczestnikiem rozgrywek jest każda osoba upoważniona do rywalizacji w turnieju. Upoważnienie do uczestnictwa w turnieju zyskuje się poprzez opłacenie opłaty rejestracyjnej (wpisowego) do turnieju kwalifikacyjnego, bądź poprzez otrzymanie bezpośredniego zaproszenia do turnieju przez Organizatora rozgrywek. Uczestnik może reprezentować tylko jedną drużynę.

1.51 Drużyna to zespół zgłoszony do rozgrywek po wcześniejszym opłaceniu opłaty rejestracyjnej (wpisowego). Zespół musi składać się z 5 zawodników, a ewentualne zmiany składu podstawowego mogą być dokonane tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od Organizatora.

1.52 Kapitanem drużyny jest osoba, która odpowiada za kontakt z administracją oraz jest odpowiedzialna za dokonanie opłaty rejestracyjnej (opłacenie wpisowego). Kapitan drużyny ma obowiązek podania danych osobowych (imię, nazwisko, pseudonim oraz konto Steam) każdego z graczy zgłoszonych do turnieju. Oświadcza także, że wszystkie niepełnoletnie osoby zgłoszone do turnieju posiadają zgodę od stosownego opiekuna prawnego na uczestnictwo w rozgrywkach.

1.60 Zgłoszenie drużyny do kwalifikacji do Polbit Arena Tournament 2018 oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

1.70 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Jednocześnie wszelkie kwestie niezawarte w tym regulaminie są indywidualne rozstrzygane przez Organizatora oraz Administrację. Decyzje wydane przez Organizatora oraz Administrację mają charakter ostateczny.

Turniej i kwalifikacje

2.10 Wysokość opłaty rejestracyjnej (wpisowego) wynosi:
-60 PLN dla drużyny uczestniczącej w kwalifikacjach ogólnych
-150 PLN dla drużyny uczestniczącej w kwalifikacjach lokalnych
Stosownej opłaty należy dokonać w sklepie Polbit, podając swój kontaktowy adres email.

2.20 Maksymalna ilość zespołów, która może wziąć udział w kwalifikacjach lokalnych to 16 drużyn. W kwalifikacjach ogólnych nie ma limitu uczestników.

2.30 Prawo do wystąpienia w turnieju głównym posiada 8 zespołów – 4 zaproszone przez Organizatora, 2 wyłonione z kwalifikacji ogólnych oraz 2 z kwalifikacji lokalnych.

2.40 W kwalifikacjach ogólnych 4 turnieje eliminacyjne będą rozgrywane systemem pojedynczej eliminacji. Wszystkie mecze poza spotkaniem finałowym będą rozgrywane systemem BO1 (do 1 wygranej). Finał każdego turnieju kwalifikacyjnego rozgrywany będzie systemem BO3 (do 2 wygranych).

2.41 Zwycięzcy turniejów eliminacyjnych awansują do Finału Kwalifikacji Ogólnych, gdzie w spotkaniu BO3 walczyć będą o awans do turnieju głównego.

2.42 W kwalifikacjach lokalnych uczestnicy zostaną podzieleni na 4 grupy, gdzie każda drużyna w formacie BO1 (do 1 wygranej) będzie musiała zmierzyć się z pozostałymi zespołami. Z każdej grupy do dalszej fazy eliminacji awansują po 2 drużyny.

2.43 W ćwierćfinałach kwalifikacji lokalnych najlepsza drużyna z grupy A zmierzy się z drugim najlepszym zespołem grupy B. Z kolei najlepsza drużyna grupy B zmierzy się z drugim najlepszym zespołem grupy A. Zwycięzcy tych spotkań spotkają się ze sobą w meczu o awans do turnieju głównego. Wszystkie mecze rozgrywane będą w formacie BO3 (do 2 wygranych).

2.44 W ćwierćfinałach kwalifikacji lokalnych najlepsza drużyna z grupy C zmierzy się z drugim najlepszym zespołem grupy D. Z kolei najlepsza drużyna grupy D zmierzy się z drugim najlepszym zespołem grupy C. Zwycięzcy tych spotkań spotkają się ze sobą w meczu o awans do turnieju głównego. Wszystkie mecze rozgrywane będą w formacie BO3 (do 2 wygranych).

2.45 Turniej główny będzie systemem grupowym w formacie BO1 (do 1 wygranej). W każdej grupie weźmie udział:
-2 drużyny zaproszone
-1 drużyna z kwalifikacji lokalnych
-1 drużyna z kwalifikacji ogólnych

2.46 Po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy zmierzą się w półfinale. Następnie wygrani awansują do wielkiego finału, a przegrani zmierzą się w pojedynku o 3. miejsce. Wszystkie mecze rozgrywane będą w formacie BO3 (do 2 wygranych).

2.47 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek w przypadku niestandardowej ilości zapisanych zespołów.

2.48 Turnieje kwalifikacyjne rozpoczynać się będą o godzinie 18:00, chyba że organizator zdecyduje się na zmianę terminu rozgrywania spotkań w przypadku niestandardowej ilości uczestników.

2.50 Opłata za turniej musi zostać dokonana do:
kwalifikacje lokalne – 21 września (włącznie z zaksięgowaniem wpłaty)
kwalifikacje ogólne – 1 dzień przed każdym turniejem eliminacyjnym (włącznie z zaksięgowaniem wpłaty), maksymalnie do 5 października.

2.60 Gracze mogą rozgrywać swoje spotkania na następujących mapach:
de_cache
de_dust2
de_inferno
de_mirage
de_nuke
de_overpass
de_train

2.61 Serwery posiadają tickrate 128 oraz obsługują tryb 5vs5.

Nagrody

3.10 Pula nagród przewidziana w turnieju wynosi 5000 euro.
1 miejsce – 2500 euro
2 miejsce – 1250 euro
3 miejsce – 750 euro
4 miejsce – 500 euro

3.11 Każdy uczestnik turnieju odpowiedzialny jest za rozliczenie podatku dochodowego od nagród.

3.20 Nagrody będą przelane na rachunek bankowy podany przez zawodników w terminie do 30 dni od zakończenia turnieju.

3.30 Podczas turnieju głównego najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni nagrodami indywidualnymi. Nagrody indywidualne mają charakter niepieniężny.

Uczestnicy i drużyny

4.10 Uczestnik akceptując regulamin oświadcza, że jest pełnoletni, bądź posiada zgodę od rodziców na uczestnictwo w turnieju. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgody, bądź dokumentu potwierdzającego wiek podczas trwania całego turnieju Polbit Arena Tournament 2018.

4.11 Uczestnik musi posiadać swoje indywidualne konto gry z zainstalowaną grą Counter-Strike: Global Offensive. Uczestnik może rozgrywać swoje mecze wyłącznie na koncie Steam zgłoszonym do turnieju Polbit Arena Tournament 2018.

4.20 Zawodnicy podczas spotkań turniejowych zobowiązani są do przestrzegania zasad netykiety. Niestosowanie się do tej zasady może skutkować eliminacją drużyny ze spotkań kwalifikacyjnych, przegraną mapą lub ostrzeżeniem.

4.30 Zawodnicy biorący udział w spotkaniach transmitowanych na żywo mogą być proszeni o zmianę pseudonimu, bądź avataru i muszą dostosować się do poleceń komentatora na czas rozgrywki.

4.31 Zaznacza się także, że zabronione jest posiadane wulgarnych pseudonimów, bądź takich które mogą łamać szeroko rozumianą netykietę. Prosi się, aby nazwy gracza były nieobraźliwe i neutralne światopoglądowo.

4.32 Zaznacza się także, że zabronione jest posiadane wulgarnych avatarów, bądź takich które mogą łamać szeroko rozumianą netykietę. Prosi się, aby avatar gracza były nieobraźliwy i neutralny światopoglądowo.

4.33 Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę w danych kwalifikacjach, ale może wystąpić w kwalifikacjach lokalnych oraz kwalifikacjach ogólnych występując w innych zespołach. W przypadku awansu z jedną oraz drugą drużyną zobowiązany jest zrezygnować z jednego slota.

4.34 W przypadku awansu drużyny zarówno z kwalifikacji lokalnych, jak i ogólnych, zostanie rozegrane dodatkowe spotkanie, które zadecyduje o awansie następnego zespołu.

4.35 W przypadku, gdy na turniej główny awansują zespoły posiadające w składzie tego zawodnika to możliwe jest zastąpienie go innym w jednej z drużyn. W przypadku większej ilości wspólnych zawodników gracze będą musieli zdecydować który slot przepada.

4.40 Rozgrywanie spotkań pod wpływem środków odurzających, bądź środków dopingujących jest surowo zabronione i będzie karane dyskwalifikacją zawodnika, bądź całej drużyny.

4.50 Drużyny zobowiązane są do posiadania nazwy oraz avatara.

4.60 Drużyny mogą posiadać maksymalnie 5 graczy. Wszelkie dodatkowe zmiany w składzie uzgadniane są indywidualnie z Organizatorem.

4.70 W kwalifikacjach lokalnych drużyna musi posiadać co najmniej 3 zawodników z województwa zachodniopomorskiego. Miejsce zamieszkania na podstawie skanu stosownego dokumentu może być kontrolowane przez Administratorów turnieju.

4.80 Kapitan drużyny zobowiązany jest do stałego kontaktu z Administratorem rozgrywek formą mailową, bądź inną formą wskazaną przez Organizatora.

Zasady rozgrywek turniejowych

5.10 Mecz może rozpocząć się wtedy i tylko wtedy, gdy oba zespoły ogłoszą gotowość do rozpoczęcia spotkania. Termin rozegrania meczu jest ustalany przez Administratora.

5.11 Jeżeli jeden z zawodników utraci połączenie z serwerem przed pierwszym zabójstwem to runda w grze może zostać powtórzona.

5.20 Przed każdym meczem następuje standardowa procedura banowania map. Zawodnicy obu zespołów naprzemiennie wykluczają mapy na których nie chcą grać, aż zostanie ostatnia plansza na której zobligowani są rozegrać spotkanie. W sytuacji w której oba zespoły nie mogą wyłonić osoby, która rozpoczyna banowanie to losowanie pierwszeństwa banowania przeprowadza Administrator rozgrywek.

5.21 W systemie BO3 mapy banowane są zasadą ban/pick/ban, czyli najpierw oba zespoły wykluczają po jednej mapie, następnie wybierają po jednej mapie, potem ponownie banują i grają na ostatniej możliwej planszy. W przypadku spotkań BO1 baujemy zasadą ban/ban – ostatnia mapa grana.

5.30 Na początku każdej mapy rozgrywana jest runda rozpoczynająca (tzw. “runda nożowa”). Zwycięzca rundy rozpoczynającej ma prawo zdecydować po której stronie rozpocznie mecz.

5.40 Podczas meczów każda drużyna może skorzystać z dwóch pauz taktycznych na stronę. W sytuacjach specjalnych możliwe jest wzięcie dodatkowej pauzy, bądź tymczasowe zawieszenie meczu, ale taka sytuacja może wystąpić wyłącznie za zgodą Administratora rozgrywek.

5.50 Zabrania się spożywania napojów oraz jedzenia w miejscu gry. Należy także pamiętać o paleniu tytoniu wyłącznie w wyznaczonych do tego strefach.

5.60 Każda drużyna ma prawo do zakwestionowania meczu w trakcie, bądź po jego rozegraniu. Każde zakwestionowanie musi zawierać czytelny opis i powód. Jednak nadużywanie opcji zakwestionowania meczu może prowadzić do wykluczenia drużyny z całego procesu kwalifikacji.

5.70 Wszyscy zawodnicy w kwalifikacjach zobowiązani są do nagrywania swojego dema za pomocą komendy “record”. Niedostarczenie dema może skutkować dyskwalifikacją zespołu z turnieju.

5.80 Surowo zabronione jest używanie wszelkich programów wspomagających, w tym tzw. cheatów. Wszelkie objawy oszukiwania, bądź zablokowanie konta przez system Valve Anti Cheat będzie skutkowało permanentnym wykluczeniem z turnieju.

5.90 Drużyny zobowiązane są śledzić turniej. Po 10 minutach oczekiwania na przeciwnika uznaje się go za nieobecnego i przyznaje się walkower drużynie przeciwnej.

Prawa transmisyjne i wizerunkowe

6.10 Uczestnik akceptując regulamin zgadza się na upublicznienie jego imienia, nazwiska oraz pseudonimu w działaniach marketingowych związanych z turniejem.

6.11 Uczestnik nie może odmówić transmisji swoich spotkań, ani wybrać sposobu w jaki będzie on relacjonowany.

6.12 Uczestnik ma prawo poprosić Organizatora o zgodę na transmitowanie przez Użytkownika jego indywidualnych meczów podczas kwalifikacji.

6.13 Uczestnik wyraża zgodę na upublicznianie swojego wizerunku podczas materiału audiowizualnego (zdjęcia, filmy) stworzonego podczas Polbit Arena Tournament 2018 oraz kwalifikacji.