Regulamin Fifa 2017

1Postanowienia ogólne
 • Organizatorem rozgrywek „Polbit Esport League” jest firma POLBIT Bartosz Polender z siedzibą w Dołujach (72-002) przy ulicy Słoneczny Sad 4h NIP 8511389368 REGON 811161304, zwana dalej Organizatorem.
 • Poniższy Regulamin gry Fifa 17 (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady ogólne dla gry Fifa 17
 • Każdy z Uczestników zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu gry Fifa 17, regulaminu Ligi Polbit Esport League (dostępnego pod adresem http://www.eliga.pl/regulamin) oraz jego przestrzegania.
 • Organizator zastrzega możliwość ewentualnego wprowadzenia zmiany treści Regulaminu.
 • Przystąpienie do uczestnictwa w rozgrywkach oznacza znajomość przez Uczestników treści Regulaminów i ich akceptację.
2System rozgrywek
 • W turnieju biorą udział samodzielni gracze. Mecze rozgrywane są na konsolach Xbox One.
 • W początkowej fazie mecze rozgrywane są systemem grupowym - uczestnicy zostają podzieleni na 4 osobowe grupy w których rozgyrwają mecz na zasadzie każdy z każdym - z grupy wychodzą dwie drużyny posiadające największą ilość punktów.
 • W fazie pucharowej mecze rozgrywane są w systemie drabinkowym.
 • Do startu w fazie pucharowej uprawnione są 32 drużyny.
 • W wyjątkowych okolicznościach (nie sprzyjająca ilość graczy) z grupy może wyjść drużyna która znajdowała się na 3 miejscu - wybrana zostanie drużyna posiadająca największą liczbę zwycięstw, w przypadku drużyn z takim samym wynikiem zwycięstw pod uwagę brany będzie bilans bramek.
 • Jeżeli drużyny znajdujące się na 3 miejscu będą posiadały tą samą ilość zwycięstw, taki sam bilans bramek dopuszczalne jest zorganizowanie meczu którego zwycięzca dostanie się do grupy pucharowej.
 • W rundzie pucharowej w przypadku remisu obowiązuje klasyczna dogrywka, a jeśli ta nie przyniesie rozstrzygnięcia, to o awansie decydują rzuty karne.
 • Układ uczestników w grupach jest losowy, tworzony przez organizatora, ostateczny.
 • Mecz przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora będzie niezwłocznie powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu.
3Rozgrywka meczowa
 • Wszystkie mecze rozgrywane są w grze FIFA 17 na konsolach XBOX ONE.
 • Mecze rozgrywane są poprzez mecz towarzyski, drużynami klubowymi. Nie stosujemy drużyn z FUT.
 • Zabronione jest używanie Drużyn Światowej XII i Klasycznej XII.
 • Każdy uczestnik ma 120 sekund na dokonanie zmian w składach swoich zespołów.
 • podczas rozgrywki zmiana zawodnika ze składu rezerwowych musi nastąpić w ciągu 60 sekund
 • Brak stawiennictwa do rozgrywki uznawana jest za walkower wygrana 1:0 dopisywana jest do konta przeciwnika.
4Ustawienia gry
 • Ustawienia gry będą takie same na każdym stanowisku:
  • Długość połowy: 4 minuty
  • Poziom trudności: Legendarny
  • Szybkość gry: Normalna
  • Kontuzje: wyłączone
  • Spalone: włączone
  • Kartki: włączone
  • Zagrania ręka: wyłączone
  • Liczba zmian: 3
  • Sterowanie: Dowolne
  • Kamera: Telewizyjna
 • Zmiana ustawień gry przez gracza jest zabroniona
5Działania zabronione i kary
 • Niesportowa gra - naruszenie jednego z poniższych punktów przez jakiegokolwiek gracza, może skutkować: otrzymaniem ostrzeżenia, przegraną przez walkower lub dyskwalifikacją z turnieju.
 • Za niesportowe zachowanie uznaje się:
  • celowe wyłączenie konsoli lub telewizora
  • gra na czas poprzez zbyt długi podawanie w obronie na własnej połowie w celu utrzymania korzystnego wyniku
  • oczywiste pozwolenie przeciwnikowi wygrania meczu
  • Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zachowywania zgodnego z zasadami fair play, w szczególności niedopuszczalne jest używanie przez Uczestników słów powszechnie używanych za obelżywe, nieprzyzwoitych gestów, aktów agresji oraz wandalizmu.
 • Uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy przez uczestnika turnieju pokrywa uczestnik, który zawinił.
 • Przy stanowiskach do gier obowiązuje całkowity zakaz spożywania jakichkolwiek napojów i posiłków.
 • Celem organizatora jest organizacja sprawiedliwego turnieju na równych zasadach dla wszystkich uczestników. W sytuacjach spornych które nie są zawarte w powyższym regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Organizator. Decyzje Organizatora są ostateczne.

Jeszcze się zastanawiasz?

Dołącz do nas i zacznij z nami swoją przygodę w eSporcie